Jozef Van Ruyssevelt werd op 25 mei 1941 te Bazel in Oost-Vlaanderen geboren. Zijn studiejaren bracht hij door in Antwerpen waar hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de opleiding Schilderkunst en Grafiek volgde. In 1965 werd hij daar laureaat van het Hoger Instituut. Zijn leermeesters in Antwerpen waren Antoon Marstboom, René De Coninck en Jos Hendrickx. Vooral Jos Hendrickx, met wie Van Ruyssevelt goed bevriend raakte, oefende grote invloed uit op zijn ontwikkeling als schilder.

Na voltooiing van zijn studie vestigde Van Ruyssevelt zich in Temse, maar slechts voor korte tijd. Al spoedig - na zijn huwelijk met May Suykerbuyk in 1966 - verhuisde hij naar Essen in de provincie Antwerpen, waar hij tot aan zijn dood in 1985 bleef wonen.

In 1971 werd Van Ruyssevelt titularis van de etsklas aan de Antwerpse Academie. Hoewel de onderwijstaak die hij daar verrichtte, veel van zijn tijd en zijn energie vergde, bleef hij zich concentreren op zijn eigen werk. Zijn productiviteit werd steeds indrukwekkender. Honderden olieverf-schilderijen, pastels, gouaches, aquarellen en etsen vervaardigde hij in de jaren die volgden. Tussen 1975 en 1983 lagen de topjaren van zijn creativiteit en werkzaamheid.

Het werk van Van Ruyssevelt werd met verschillende prijzen en onderscheidingen bekroond en veelvuldig tentoongesteld in België en in het buitenland.

In België waren zijn schilderijen en etsen herhaalde malen te zien op speciaal aan Van Ruyssevelt gewijde exposities en op groeps-tentoonstellingen, waar ze altijd meer dan gewone aandacht trokken.

In het buitenland nam Van Ruyssevelt deel aan een groot aantal groepstentoonstellingen, waaronder de Internationale Tentoon-stelling voor Gravure in Ljubljana (voormalig Joegoslavië) in 1965, de Biënnale voor Grafiek te Krakow (Polen) in 1966 en de tentoonstelling Aspects de l´Art Flamand, in Sint Petersburg in 1998. Belangrijke tentoonstellingen gewijd aan zijn werk vonden plaats te Bergen op Zoom (Nederland) in 1970 en in de Markiezenhof in 1998. Een tentoonstelling van zijn werk was te zien in het Museum voor Figuratieve Kunst te Eelde (Drente) in 2001. Werken van zijn hand bevinden zich in verzamelingen van de Belgische Staat, van het Prentenkabinet te Brussel, het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen en in talrijke privé-collecties.

Reeds tijdens zijn studie verwierf Jozef Van Ruyssevelt voor zijn grafisch werk de Prijs d'Outrelon de Try en de Regeringsmedaille. Andere prijzen, die hem in de loop van latere jaren werden toegekend, zijn: de Provinciale Prijs Plastische Kunsten Provincie Oost-Vlaanderen (1964), de Prijs Oscar Nottebohm voor schilderen (1965), de Prijs Camille Huysmans voor schilderen (1971), de Aanmoedigingstoelage Prijs van Rome (1976) en de André Toetenel-prijs voor schilderen (1977). De meer dan honderd etsplaten uit zijn oeuvre zijn opgenomen in het Stedelijk Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen.
Het volledig grafisch werk is opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam.